bedenken ontwerpen uitvoeren

Boeken

Onderstaande boeken zijn te bestellen via bol.com of via info@gacreatief.nu

Man met een missie

Auteur: Kees Opmeer
Uitgever: ga creatief meppel

Dit boek vertelt het persoonlijke verhaal van Philip Messak, voormalig commandant van het 1e beveiligingspeloton van Dutchbat III in Srebrenica en tegenwoordig schooldirecteur in Assen. We lezen hoe hij zijn verblijf in Srebrenica heeft beleefd en hoe die ervaring zijn leven heeft veranderd. Het gedetailleerde dagboek dat hij
heeft bijgehouden, speelt hierin een belangrijke rol. De ervaringen van Philip zijn in dit boek verweven met zijn bevlogenheid en persoonlijke
inzet bij het begeleiden van Wesley die door zijn problemen school zonder diploma dreigt te verlaten. Een openhartig en soms schokkend verhaal met een positieve boodschap.

‘Ik weet nog wat mijn vader zei,’ ging Wesley verder. ‘Hij zei dat de Nederlandse soldaten zich daar als lafaards hebben gedragen. Jij bent toch
geen lafaard? Dat kan ik me niet voorstellen.’ ‘Nee,’ antwoordde Philip, ‘maar de mensen hadden een zondebok nodig. Daarom willen ze de waarheid niet horen.’‘Ik wel,’ zei Wesley, ‘als je het tenminste wilt vertellen.’

49 hoopgevende woorden

Auteur: Paul van Engen
Uitgever: ga creatief meppel

Als het gaat om de grote levensvragen rond bijvoorbeeld vrijheid, liefde en rechtvaardigheid stelt de Griekse filosoof Socrates steevast de vraag: ‘wat is het niet?’

Voor die aanpak kies ik nu ook. Hoe is dit boek niet bedoeld? Het is zeker geen zwembadboek, dat je in een adem zult uitlezen. Het is ook geen (streek)roman en al evenmin een thriller, een detective of een interessant reisverslag. Het is geen kookboek en ook al geen studieboek. Wat is het dan wel?

Je zou het boek kunnen opvatten als een weekboek, waarbij je je elke week opnieuw toelegt op een van de uitgekozen woorden. Meer dan een weekboek is het echter een werkboek met daarin opgenomen diverse aansporingen zelf aan de gang te gaan met de tekst. Soms is dat een oproep tot nadere reflectie, meditatie of meningsvorming en soms wordt ook verwezen naar literatuur of naar de nieuwe media. Naast zingeving gaat het mij vooral om bewustwording. Om die reden is dit boek bestemd voor believers en non-believers. Tot slot is het boek bedoeld voor houvast in moeilijke tijden. Momenten waarop het leven zich weerbarstig en soms zelfs ronduit vijandig gedraagt. Om die reden hoop ik van harte, dat dit boek zijn weg zal weten te vinden naar tal van stiltecentra van ziekenhuizen en andere instellingen. Juist daar zal behoefte zijn aan ‘hoopgevende’ woorden en misschien zelfs wel passende antwoorden.

Maar uiteindelijk is het boek vooral te lezen als een persoonlijk document, als een immaterieel testament, dat voortijdig mag worden geopend. De liedtekst van Boudewijn de Groot verschijnt spontaan op mijn netvlies: ‘Na 22 jaar (in mijn geval 69 jaar) al in dit leven maak ik het testament op van mijn (derde) jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat idealen goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn! Wie ze hebben wil die mag ze (tegen betaling) komen halen, vooral spirituele mensen vinden ze nog fijn’.

De laatste vlucht van T for Tommy (Nederlandse versie)

Auteur: Harry Bouman
Uitgever: ga creatief meppel

Dit boek, de herziene uitgave van de eerste druk uit 1993, beschrijft de bombardementsvlucht van Stirling R9168 ’T for Tommy’, die op 16 december 1942 na een aanval op het vliegveld van de Luftwaffe bij Diepholz door een Duitse nachtjager werd neergeschoten. Bij de crash in de bossen bij Gortel kwamen zes jonge mannen om het leven. Alleen de staartschutter kon op tijd het toestel verlaten en raakte in krijgsgevangenschap.

Kort na de oorlog werd op de plaats van de crash een eenvoudig monument geplaatst, bestaande uit een houten kruis met aan de voet een aantal veldkeien. Omdat na verloop van tijd dit gedenkteken was verdwenen, werd in juni 1992 door de leerlingen van groep acht van de toenmalige Kosterstraatschool te Vaassen een nieuw monument geplaatst. Omdat het hier Kroondomein betreft, heeft Koningin Beatrix hiervoor persoonlijk haar toestemming gegeven.

De heruitgave van ‘De laatste vlucht van T for Tommy’ is nu uitgebreid met vele aanvullende details. Naast de reconstructie van de bombardementsvlucht, als doorlopend verhaal, wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten van de oorlog in Nederland. De meidagen, bezetting, Jodenvervolging, verzet en bevrijding passeren de revue. Het geheel is geïllustreerd met diverse anekdotes en circa 175 foto’s. Op deze wijze is een veel completer beeld ontstaan van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de offers die zijn gebracht om ons land de vrijheid terug te geven.

The last flight of T for Tommy (Engelse versie)

Auteur: Harry Bouman
Uitgever: ga creatief meppel

This book, written for young and old, gives detailed information about the conditions during the operational fl ight of Stirling R9168 No. XV squadron RAF which crashed in the woods near Gortel, the Netherlands, on the 16th December 1942. Six men of the crew were killed, only the rear gunner survived. In 1992, the children from a primary school in Vaassen erected a
Memorial at the crash site. As the woods here are part of the Royal Forestry special permission from Queen Beatrix was received to do this.

In this book all details of the circumstances during the raid have been written. How the aircraft was prepared, what kind of men formed the crew (2 British, 2 Canadians; 2 Americans and 1 New Zealander; aged 19-26), what did they have to do during the raid on Diepholz Airfi eld? After the Stirling was hit by FLAK and on his way back to England, the reader is led to the German pilot who shot down the Stirling. At the time of the crash, the story follows a Dutch boy who was an eyewitness to the crash. In addition to this main part of the book, explanations are inserted, in about 50 short articles, about the circumstances of the Dutch during the war: resistance, the suffering of the Jews, liberation etc. All main records of the RAF, the Germans and the Dutch are included, as well as letters from parents
of the crew. Even parts of the rear gunner’s log book have been inserted.

The annual commemorations at the Air Gunners Monument in the forest at Gortel are always
impressive and have – like this book – one primary objective: we should never forget the sacrifi ces made for our freedom. ‘We will remember them.’

Kleine held

Auteur: Kees Opmeer
Uitgever: ga creatief meppel

Als de trein begint te rijden, worstelt hij zich naar de schuifdeur van de wagon. Hij kijkt nog één keer naar zijn briefje; adres en namen staan erop. Zijn blik gaat over de laatste woorden: ‘Wanhoop niet, ooit zal ik jullie weer in mijn armen sluiten. Zeg Roelof dat hij goed op mijn nette pak past…’ Dan duwt hij het briefje door een kier naar buiten. Hij ziet niet dat het papier als een vlinder over de hei dwarrelt.

Valentijn moet een spreekbeurt over zijn opa, Roelof, houden. Maar hij weet niet zoveel over hem te vertellen; alleen dat hij aardig is, maar ook saai.

Dan vertelt de oma van Valentijn wat Roelof als jongen van twaalf in de oorlog heeft gedaan. Zijn opa was een kleine held. Dit verhaal is echt gebeurd.

De Staatsgreep

Auteur: Gerrit Gunnink
Uitgever: ga creatief meppel

In zijn eerste boek de KnokPloeg haalde Gerrit Gunnink talrijke herinneringen op aan de periode dat hij deel uitmaakte van de Meppeler knokploeg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vele verzetsdaden pleegde in Meppel en omgeving. Zijn verhaal over een dramatische gebeurtenis in die jaren was voor de EO zelfs aanleiding daar twee documentaires aan te wijden. In De staatsgreep die niet doorging gaat de auteur vooral in op gebeurtenissen die na de jaren 1940-1945 hebben plaatsgevonden, maar die een nasleep waren van hetgeen zich tijdens de donkere jaren van de bezetting allemaal heeft afgespeeld. Gerrit Gunnink put daarbij wederom uit zijn schijnbaar eindeloze voorraad herinneringen. Tevens maakt hij
ruim gebruik van velerlei documenten uit de door hem beschreven periode.

Over zijn tweede boek zegt de auteur:
‘Deze reportage is geen algemene kroniek van de jaren na de bezetting door de Duitsers. Ik schrijf over situaties waarbij ik in de meeste gevallen persoonlijk betrokken ben geweest of die ik van nabij heb meegemaakt. Dat er in Nederland een sterk verzet is gepleegd tegen de Duitse nazimethodes, is van zeer groot belang geweest. Maar dat er na de bevrijding onder de mensen van de illegaliteit en goedwillende inwoners grote teleurstelling ontstond, moet eveneens vermeld worden. Dit boek is deels een eerbetoon aan mijn vader en moeder Jan en Jin Gunnink. “Oom Hein” is tijdens en na de oorlog een rechtschapen, gelovige man gebleven, die te allen tijde voor zijn principes stond en dientengevolge vaak grote tegenwerking te verstouwen kreeg. Mijn moeder heeft hem altijd gesteund in zijn beslissingen.’.